Η επιχείρησή μας είναι νεοσύστατη και πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον επιστημονικό

χώρο που αφορά στη συσχέτιση διατροφής, τρόπου ζωής και αντιμετώπιση των ασθενειών.

Το θέμα αυτό είναι προσφιλές στον ιδιοκτήτη της, ο οποίος έχει -στο πλαίσιο

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης – δημοσιευμένο έργο σε διεθνές επιστημονικό

περιοδικό, το οποίο αφορά την αντιμετώπιση ασθενειών με άσκηση, διατροφή και

παράλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται να διαθέτει ηλεκτρονικά βιβλία στην ελληνική αλλά και στην

αγγλική γλώσσα, που σχετίζονται με την βιοχημεία, την διατροφή, την ιατρική και την

αντιμετώπιση των ασθενειών. Άλλα από αυτά τα βιβλία απευθύνονται σε ειδικούς

επιστήμονες και άλλα απευθύνονται μεν στο ευρύ -χωρίς ειδικές γνώσεις – κοινό, αλλά

είναι γραμμένα από ειδικούς επιστήμονες.

Σεβόμαστε και εκτιμούμε τους πελάτες μας και σας προτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε την

ιστοσελίδα για να επικοινωνήστε μαζί μας, καθώς είναι ευπρόσδεκτα σχόλια, προτάσεις

και γενικά κάθε παρατήρηση που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις

υπηρεσίες μας.