49.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

exofillo

 

 

 

 

 

Οι διδακτικοί στόχοι, για το βιβλίο αυτό, είναι να αποτελέσει ένα σύγγραμμα «Βασικής Βιοχημείας» για τους φοιτητές που σπουδάζουν Βιοχημεία ή διδάσκονται το μάθημα της Βιοχημείας σε διάφορα Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ανατρέξει σε ένα σχετικό σύγγραμμα, να κατανοήσει βιοχημικές έννοιες, να μάθει τη γλώσσα της βιοχημείας και να ενημερωθεί για βιοχημικά θέματα.

 

Η διδακτική τακτική που επιδιώχθηκε είναι να δοθούν οι απαραίτητες βασικές γνώσεις Βιοχημείας χωρίς περιττολογίες, ασάφειες και περίπλοκες περιγραφές πειραματικών δεδομένων, αλλά σαν απλή παράθεση στοιχείων με παραστατικό τρόπο, ώστε να ανταπεξέλθουν οι φοιτητές στις απαιτήσεις των εξετάσεων σε ένα γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει μια τόσο εκτεταμένη και δύσκολη ύλη.

 

Η «ξενάγηση» στο χώρο της Βιοχημείας ξεκινά με την «στατική βιοχημεία» δηλαδή, από τη δομή τωv βιομορίων, που όμως εξετάζονται από διαφορετική σκοπιά απ’ ότι στηv Οργανική Χημεία, με τις απαραίτητες μόνο επικαλύψεις. Ακολουθεί η ενζυμολογία (η οποία καλύπτεται από περιορισμένο αριθμό ελληνικών βιβλίων) όπου αναφέρεται ρόλος και μηχανισμός δράσης των ενζύμων, των συνενζύμων, κινητική των ενζυμικών αντιδράσεων, περιπτώσεις ενζυμικών αναστολέων και αλλοστερικά ένζυμα. Στη συνέχεια αναφέρονται βιολογικές μεμβράνες, μεταγωγή σήματος, ορμόνες και στοιχειώδης εισαγωγή στη μορφολογία του κυττάρου.

 

Η «δυναμική βιοχημεία», ξεκινά με μερικές βασικές έννοιες βιοενεργητικής και γενικές αρχές του μεταβολισμού. Ακολουθούν βιολογικές οξειδώσεις, μεταφορά ηλεκτρονίων, φωτοσύνθεση και μεταβολισμός (με τη ρύθμιση αυτού) των βιομορίων.

 

Τέλος, σε Παράρτημα (για καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του μεταβολισμού), δίνονται μεταβολικές πορείες και αλληλοσυσχετισμός των κυριοτέρων οργάνων του ανθρώπου και  διαγραμματικά (σε πίνακες) oι κυριότερες μεταβολικές πορείες του διάμεσου μεταβολισμoύ.

 

Το σύγγραμμα αυτό επειδή περιλαμβάνει ευρετήρια Ελληνικών και Αγγλικών όρων, αποτελεί και πληροφοριακό βιβλίο (reference book).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επισημαίνεται ότι, όπως φαίνεται στο κείμενο και από τις ενδεικτικές σελίδες (19, 190, 215, 238, 257, 459, 544, 568) του βιβλίου που παρατίθενται:

  • τα νοήματα είναι καταταγμένα και κωδικοποιημένα σε σύνολα και υποσύνολα με τη βοήθεια συμβόλων (bullets), ενώ οι σημαντικότερες «λέξεις κλειδιά» είναι τονισμένες με έντονη γραμματοσειρά (bold),
  • υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός σχετικών με το κείμενο σχημάτων, ώστε κάθε τι που λέγεται να επεξηγείται και μέσω ενός σχήματος,
  • τα σχήματα δεν έχουν λεζάντες, γιατί το κείμενο μέσα στο οποίο υπάρχουν παίζει τον ρόλο λεζάντας,
  • έχει γίνει χρήση πολλών χρωμάτων στα σχήματα και στις αντιδράσεις, για να διευκολύνεται η κατανόηση των βιοχημικών πορειών κ.λπ.,
  • όλες οι επιμέρους βιοχημικές αντιδράσεις και πορείες με τα ένζυμα και συνένζυμα δίνονται συγκεντρωμένες ανά τάξη βιομορίων (υδατάνθρακες – λιποειδή – πρωτεΐνες & νουκλεϊνικά οξέα) σε 3 διαφο-ρετικούς πίνακες, ενώ σε ένα 4ο πίνακα φαίνεται το πώς συνδέονται μεταξύ τους οι μεταβολικές πορείες των εν λόγω βιομορίων,
  • από τα ευρετήρια των χημικών ενώσεων και των ενζύμων-συνενζύμων των εν λόγω πινάκων, μπορεί να εντοπιστεί στους πίνακες μία ένωση ή/και ένζυμο ή/και συνένζυμο και στη συνέχεια να αναζητηθεί (από το ευρετήριο του κειμένου του βιβλίου) στην κατάλληλη σελίδα για άντληση περισσότερων πληροφοριών για αυτό,
  • κάθε σημαντικός επιστημονικός όρος δίνεται σε παρένθεση και αγγλικά, οπότε, από το συνδυασμό του Ελληνικού και του Αγγλικού ευρετηρίου του κειμένου του βιβλίου, μπορεί το σύγγραμμα αυτό να αποτελέσει και λεξικό Άγγλο-Ελληνικών ή/και  Έλληνο-Αγγλικών βιοχημικών όρων.

1a_Page_2

 

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.